|

Project Management

Faza conceptie, proiectare, avizare.

 • Asistenta acordata in vederea stabiliri temei de proiect.
 • Asistenta in vederea alegeri "Arhitectului" (Seful de Proiect), demararea actiunii de obtinere a autorizatiei de construire .
 • Asistenta in vederea obtinerii celei mai bune solutii de finantare a investitiei.
 • Urmarirea procesului de proiectare, in vederea furnizarii proiectelor pentru toate specialitatile la termenele agreate (arhitectura , sprijiniri, excavatii, infrastructura, suprastructura, fatade , instalatii electrice, HVAC, curenti slabi, amenajari exterioare, sistematizare verticala, landscaping).
 • Intalniri cu arhitectul si proiectantii de specialitate, in vederea clarificarii problemelor tehnice, pentru completarea caietului de sarcini necesar pentru licitatie.

Faza licitatie, contractare.

 • Pregatirea documentatiei necesare intocmirii "Caietului de Sarcini" pentru licitatie.
 • Pregatirea ”Scrisorii de invitatie” la licitatie , cu stabilirea criteriilor minime care trebuie indeplinite de catre participanti.
 • Examinarea ofertelor primite si intocmirea "Raportului de Licitatie" prin atasarea analizelor tehnice specifice.
 • Negocieri cu fiecare ofertant in vederea obtinerii celui mai bun raport pret-calitate-termen de executie.
 • Propuneri pentru micsorarea pretului total al investitiei, aceste propuneri vor fii prezentate pe intreaga durata a procesului (conceptie, proiectare, licitatie, executie).
 • Asistarea Beneficiarului în stabilirea criteriilor pentru alegerea "Antreprenorului General".
 • Stabilirea Contractului de Antrepriza Generala.
 • Pregatirea bugetului si cash flow-lui în colaborare cu Beneficiarul.

Faza de executie, receptie partiala, receptie finala.

 • Verificarea executiei lucrarilor.
  • Respectarea proiectului, prin verificarea modului de executie a lucrarilor specifice, si semnarea Proceselor Verbale de Lucrari ce Devin Ascunse, precum si a Proceselor Verbale de Control intern si la Faze Determinante.
  • Verificarea calitatii materialelor puse în opera, prin verificarea existentei documentelor de calitate ale acestora, precum si a Raporturilor de Incercari efectuate conform Planului Calitatii;
  • Respectarea Planului Calitatii depus, aprobat si asumat de Antreprenorul General
 • Urmarirea derularii Investitiei
  • Verificarea si completarea Graficului detaliat de Executie, corelarea Graficului aprobat si asumat , cu Graficul real de executie.
  • Analizarea stadiilor fizice si propunerea de masuri care se impun pentru respectarea Graficului, sau pentru recuperarea eventualelor întârzieri în executie.
 • Verificarea si avizarea situatiilor de lucrari periodice, depuse, în vederea decontarii, ale Antreprenorului General.
 • Managerierea modificarilor de proiect.
 • Intocmirea si semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala.
 • Asistenta acordata pentru racordarea investitiei la utilitati.

Property Management

Servicii

 • Managementul chiriasului
 • Managementul procedurii de închiriere
 • Managementul contractelor
 • Activitati de PR si Marketing
 • Managementul relatiilor cu tertii: autoritatile, institutiile financiare, furnizorii de utilitatti, etc.
 • Servicii financiare: facturare, plata furnizorilor, asigurari, servicii contabile
 • Servicii juridice (daca este necesar)
 • Managementul serviciilor interne (în cadrul cladirii)
 • Managementul garantiilor oferite de constructor, etc.
 • Pregatirea protocoalelor de livrare si anexele
 • Organizarea si implementarea reparatiilor majore si a consolidarilor
 • Crearea si implementarea "Regulamentului intern"
 • Rapoarte lunare cu privire la starea proprietatii din toate punctele de vedere
 • CAPEX: investitii în proprietate pentru o perioada de 3 pâna la 5 ani.

Contact

office@eka-development.ro
legal@eka-development.ro
contabilitate@eka-development.ro

Adresa

Str. Daniel Danielopolu 10
Sector. 1, Bucuresti
Pentru a ne transmite un mesaj, va rugam sa folositi formularul nostru de contact

Telefon/Fax

Telefon: +40 21 232 22 53
FAX: +4 021 232 2263
+4 0378105291